Monday 19 Aug Mon 19 Aug
Tuesday 20 Aug Tue 20 Aug
Wednesday 21 Aug Wed 21 Aug
Thursday 22 Aug Thu 22 Aug
Friday 23 Aug Fri 23 Aug
Saturday 24 Aug Sat 24 Aug
Sunday 25 Aug Sun 25 Aug
 
Squash! 15:30 - 16:15  
Squash! 16:15 - 17:00  
Squash! 17:30 - 18:15  
 
Squash! 19:30 - 20:15  
 
 
 
 
 
Squash! 18:45 - 19:30  
Squash! 19:30 - 20:15  
Squash! 20:15 - 21:00  
 
 
 
 
 
 
 
Squash! 13:00 - 13:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Squash! 17:30 - 18:15  
 
Squash! 19:30 - 20:15